Maak account aan

Het is zover.
Iedereen kan zich registreren op Buitensexradar.
Heb je een account dan kan je alvast in loggen
Het is gratis en je kan oa berichten plaatsen op het forum.
En in de toekomst prive berichten sturen naar mede buitensex genieter’s.

Betreft het Forum.
Deze is nog “leeg” maar werken er hard aan om er rubrieken in te plaatsen.
Geldt ook voor de Hotplaces of deze in het forum wordt geplaatst.

Betreft prive berichten.
We willen in de toekomst gebruik maken van een mail systeem.
Zodat elke liefhebber onderling een bericht kunnen versturen.
Later meer hier over.

Hebben jullie vragen dan horen we dat graag.

Pieter.